Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Avesta Golfklubb

Friluftsvägen 10
774 61  Avesta
0226-55913

info@avestagk.se

Avesta Golfklubb är en ideell förening med verksamhet inom golf. Golfklubben startade 1963 vilket gör oss till en av dalarnas äldsta banor.
Vi är medlem i Riksidrottsförbundet, Svenska Golfförbundet och Dalarnas Golfförbund.
Vi vill se vår anläggning som en

"avkopplande utmaning i natrurskön miljö".

Snabblänkar

Boka starttid
Anmälan till tävling
Räkna ut slope  

Gilla oss på Facebook

eller titta på sidan här
Här kan du följa nyhetsflödet snabbt och enkelt.

 

 Hos oss kan du köpa Golfhäftet 2014!
 
  Anslut ditt spelkort till Avesta GK!
 
      Golfstore finns på Avesta GK!
 

Välkomna till Avesta GK


Härmed kallas du som medlem till Avesta Golfklubbs årsmöte. Tiden för mötet är torsdagen den 11 december 19:00 och platsen är Nya Star Hotell.

§ 19 FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, tillika rösträknare
6. Styrelsens årsredovisning för det sist förflutna verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året
10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av ett år
Val av ersättare för styrelseledamöter för en tid av ett år
Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
Vid val av revisorer får styrelsens ledamöter ej delta
11. Val av valberedning
12. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet
13. Övriga frågor

Välkomna!


 

Vill du börja spela golf?

Nu kan du anmäla dig till nybörjarkurs. 

Läs mer här!

 

Klubbgolfen

Resultaten för september finner du här.

Läs mer här!

 

Greenfee

Här kan du läsa allt om greenfee

Läs mer här!

 

Tävlingskalender

Här kan du se årets tävlingar.

Läs mer här!

Senast publicerad: 141111 | Powered by SiteSmart