Tävlingar

Tävlingar på Avesta GK ska vara öppna för alla, bjuda på utmaningar, introducera till nya spelformer och bidra till kamratskap och gemanskap.

På länkarna till vänster finns tävlingsprogram, resultat och info om hur man anmäler sig.

Startavgifter

Startavgiften är enligt följande om inget annat angivits för aktuell tävling.
Singel: 100 kr
Parspel: 200 kr
Klubbmedlemmar med medlemskap som kräver greenfee på helger erlägger 200 kr i tävlingsgreenfee.

Gäster

För ej klubbmedlemmar gäller 200 kronor i tävlingsgreenfee + startavgift. 

Start i tävling

Spelaren skall anmäla sig i god tid före start vid tävlingssekretariatet för betalning av avgifter, samt kvittera ut sitt scorekort. Spelaren ska stå spelklar vid starttee senast fem minuter före start och skall vara beredd att slå ut på utsatt starttid.

Vid prisutdelning skall pristagare vara på plats, eller genom ombud om godtagbara skäl föreligger.

Avståndsmätare

Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (lutning, vindstyrka, temperatur osv) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. 

Golfbil

Transportmedel såsom golfbil eller motsvarande får inte användas i tävling. Spelare som har läkarintyg och behöver åka golfbil på tävling måste visa upp tillstånd för detta. Tillståndet utfärdas av hemmaklubbens styrelse. För att erhålla tillstånd ska giltigt läkarintyg lämnas in till hemmaklubbens kansli. Därefter utfärdas tillståndet som alltid ska uppvisas vid tävling.

För mer information om golfbil på tävling se Spel- och Tävlingshandboken (SGF) 6.1.4 "Persontransporthjälpmedel"

Prisutdelning

Vid prisutdelning skall pristagare vara på plats eller genom ombud. Annars går priset vidare.

Hos oss kan du köpa golfhäftet.

Kontaktuppgifter

Avesta Golfklubb
Friluftsvägen 10
774 63 Avesta
Tel: 
0226-559 13 
E-post: info@avestagk.se

Gilla oss på Facebook

Eller titta på sidan här.
Här kan du följa nyhetsflödet snabbt och enkelt