Avesta GK´s historia

Olle Ekengren har sammanfattat de 40 åren genom ett enormt arbete med grävande i gamla dokument, protokoll samt intervjuer med några av de äldre medlemmarna.


Att skriva en historik består främst av att välja bland de mängder av uppgifter som finns i källorna. Föreliggande skildring vill ge en bild av de viktigaste utvecklingsetapperna i klubbens fyrtioåriga historia.