Juniortouren är på besök!

På söndag 14 maj har vi drygt 60 unga löften som spelar tävling på Juniortouren. Det innebär att det kommer att vara många gäster som kommer att vara på anläggningen under hela helgen. Ta tillfället i akt och upplev fin golf på nära håll. Kanske är det första gången som ni kommer att få se nästa stora svenska golfstjärna på nära håll!

Nu är det öppet för er med läkarintyg att hyra/köra golfbil!

Visa försiktighet vid framförandet och undvik våta partier!

Säsongstart!

Nu är vi igång med sommargreener och en bana i praktslag!
Reception och shop öppna mellan 08:00 - 16:30
Kiosken stängd tills vidare!
Golfbilsförbud råder fram till och med fredag 12 maj!
Välkomna till 60 års jubilerande Avesta Golfklubb!

Vårmötet 27 april 2023


Årets vårmöte är avklarat och efter några diskussionspunkter gällande presentationen i årsredovisningen så klubbades den igenom och styrelsen fick ansvarsfrihet. Vårmötet hade också ett valärende där frågan ställdes om klubben skall byta klubbmärke permanent från nuvarane till den logotyp som tagits fram som Jubileumsmärke. Beslutet blev enhälligt att byta. Så nu kommer vi succesivt att gå över till det nya. Jubileumsmärket kommer i första hand att leda vägen till det nya som syns här bredvid. Klubben har nu en grafisk profil som kommer att läggas upp och förklaras här under våren. 

Vårmöte2023


Anmälan till mötet görs på webben, Tävlingskalendern!

Torsdag den 27 april 2023 klockan 19:00
Plats – Restaurangen, Avesta Golfklubb


Föredragningslista


 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Motioner
  2. Ny klubblogga
 10. Övriga frågor.
  1. Bolagisering av driften, ”Driftbolag AB”
  2. Visionsprojekt 2033
Välkomna!

Styrelsen
​​​​​​​Avesta GK

Höstmöte


​​​​​​​Torsdag den 27 oktober 2022 klockan 19:00
Plats – Aulan Domarhagsskolan
Var vänlig och anmäl er via Min Golf, tävlingar senast 2022-10-25


Förslag till föredragningslista


 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av
  1. klubbens ordförande för en tid av 1 år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  3. halva antalet suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
  4. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  5. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  6. ombud till GDF-möte.
 9. Övriga frågor (information och diskussion).
  1. Medlemsundersökningen

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på kansliet senast den 20 oktober.

Välkomna!

Styrelsen 
Avesta Golfklubb
Nya öppettider för reception & kansli!Från den 4 oktober och tills vidare är det nya tider på klubben för receptionen och kansliet.

Receptionen är bemannad fredagar och lördagar mellan kl:09:00 - 13:00. Undantag vid tävling då den är bemannad.

Golfshopen är nu stängd för säsongen.

Restaurangen är också stängd men kommer att ha öppet den 8 oktober vid årets sista tävling.

Kansliet
 har nu flyttat över till det tidigare tävlingskansliet och kommer att vara öppet onsdagar till fredagar 09:00 - 15:00. Har ni ärenden och inte har möjlighet att komma in de tiderna så går det bra att kontakta mig för att boka in en annan tid. 

Respektera spelförbudet när det är frost!
"Lapp på luckan" förra söndagen, så nu tar vi om det...


Kurser söndag 14/8

Nu finns det möjlighet att fila till spelet igen nästa söndag!

08:30-10:30 Slå längre OCH rakare! 12 platser Lär er bladkontroll och kraftutveckling, för längre och rakare slag!

10:30-12:30 Säkrare Chippar och pitchar! 12 platser Få koll på nycklarna som krävs för en säker bollträff, och därmed ett säkrare närspel!

13:30-15:30 Inga fler treputtar! 24 platser Ändra tänk på greenen och undvik missarna som leder till treputtar!

15:30-17:30 Slå längre OCH rakare! 12 platser Lär er bladkontroll och kraftutveckling, för längre och rakare slag!

18:00-20:00 Säkrare Chippar och pitchar! 12 platser Få koll på nycklarna som krävs för en säker bollträff, och därmed ett säkrare närspel!

300:- per kurs, två kurser för 550:- eller tre för 750:- Anmälan i shopen, på telefon 070-320 00 62, eller på Avesta GK’s hemsida under fliken ”Träning&utbildning - boka privatlektion”

Först till kvarn...

Kurser på söndag 31juli


Två kurser finns tillgängliga på söndag 31/7
15:00-17:00 Säkrare chippar och pitchar.

Få koll på nycklarna som krävs för en säker bollträff, och därmed ett säkrare närspel!

17:00-19:00 Slå längre OCH rakare!
Lär er bladkontroll och kraftutveckling, för längre och rakare slag.
300:-/kurs eller båda för 550:-

Bokas i Receptionen, på telefon 070-320 00 62 eller på hemsidan 

www.avestagk.se/traning-utbildning/privatlektioner/boka-privatlektion

Med vänlig hälsning, 
Christian Sohlberg
PGA Club Professional
Sohlberg Golf Academy
070-320 00 62

Ladies Golf Open 2022 


Nästa lördag, 6 augusti, så är det premiär för en alldeles ny golftävling på Avesta GK. En tävling där alla hålsponsorintäkter går till ett välgörande ändamål. Med bra deltagande kommer vi att få en heldag på golfbanan för tjejer och damer i alla åldrar.

Detta blir starten på en tradition där vi under dagen gör allt för att locka ännu fler golfare till klubben.

I tävlingsavgiften ingår både frukost och lunch.


Välkomna till en härlig dag på Avesta GK!


After Work by Bilkompaniet - 9 hål


​​​​​​​Vår nya tävling med Diamantpartnern Bilkompaniet har nu avverkat 2 kvalomgångar. Första kvalet var det en fantastisk start med 35 startande. Tyvärr ställde vädret till det lite för spelet den 26 maj, men det blev ändå ett litet tappert gäng som strävade på. Roligt att se en som klättrar i leaderboard trots förutsättningarna i torsdags. Bra spelat Petra!
Nu återstår 3 kval i vår då vi gör ett uppehåll efter den 16 juni. Nystart med 4 kval från den 18 augusti sedan väntar " Le Grand Finale" 15/9 

Leaderboard efter 2 kval, 26 maj!
​​​​​​​
1 - Gunnar Haglund - 23p
2 - Peter Nyqvist - 22p shcp
3 - Jerry Kronlund - 22p
4 - Petra Rehnberg - 20p
5 - Niklas Björklund - 18p shcp
6 - Mikael Andersson - 18p shcp
7 - Jan Ericsson - 16p
8 - Tomas Ramsell - 16p shcp
9 - Richard Andersson - 16p shcp
10 - Jan Johansson - 16p

Träningsprogram Avesta GK 2022

 
Vi planerar ett öppet hus inom kort där alla kan lära känna Christian lite närmare. Datum kommer via klubb Nytt på e-mail.


Men följande är spikat!
 
Nybörjarkurser:
Kurs 2 4-5/6 12-16
Kurs 3 14-15/6 9-13
Kurs 4 21-22/6 9-13
Kurs 5 16-17/7 12-16
 
Uppstartskurser:
Sving, 4/6 8-9:30
5/6 9:30-11
 
Närspel, 4/6 9:30-11
5/6 8:00-9:30
 
Puttning, 4/6 17-18:30
  5/6 18:30-20
 
5-10 deltagare, 200:-/person och tillfälle
 
Veckoträningar:
Damträning 8 tillfällen. Minsta antalet deltagare, 6-12 deltagare per grupp. Vid 6-8 deltagare blir priset per gruppdeltagare 1500:-/person, och vid 9-12 deltagare, 1300:-/person.
 
Lugnt tempo, söndagar jämna veckor, 17-18:30 med start 5/6
Intensiv dagtid, tisdagar varje vecka, 13:30-15 med start 31/5
Intensiv kvällstid, tisdagar varje vecka, 19-20:30 med start 31/5
 
Medlemsträning 8 tillfällen. Minsta antalet deltagare, 6-12 deltagare per grupp. Vid 6-8 deltagare blir priset per gruppdeltagare 1500:-/person, och vid 9-12 deltagare, 1300:-/person.
 
Medlemsträning dagtid, onsdagar varje vecka, 13:30-15 med start 8/6
Medlemsträning kvällstid; onsdagar varje vecka, 19-20:30 med start 8/6
 
Mer kommer givetvis under säsong!
Med vänlig hälsning, 
Christian Sohlberg
PGA Club Professional
Sohlberg Golf Academy
070-320 00 62

Kick Off för alla Kids !!!


På torsdag 26 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) har vi en Gemensam Kick Off för Golfkul och Knattegruppen. Det vill säga för alla golfsugna kids mellan 4 och 9 år. Golfkul för de yngsta och Knatteträning för de från 7 år.

Vi samlar alla intresserade kl 15:00 och har lite skoj och samtidigt berättar lite om hur sommaren med golf kommer att bli.

Till alla föräldrar vill vi rikta en viktig uppmaning. Det blir lika roligt för er, som för barnen om ni kan var med och stötta i grupperna. Kom med och var en hjälpande hand, ni behövs! Även om ni kanske bara kan vid några tillfällen.

På torsdag blir det som sagt ett bra tillfälle att träffa Alex och få lite mer information om vad som kommer.

Väl mött på Torsdag 26 maj kl:15:00!

​​​​​​​Vi samlas vid ”lilla banan” över lite dryck och bulle, och beräknar hålla på i ca 90 minuter.

Avesta Golfklubb Barn & Ungdom!Smygstart i AGK shop !


På måndag, annadag påsk, tjuvstartar vi säsongen med att öppna vår shop. 2022 års sortiment och fina erbjudanden väntar på er. Ta en promenad och kom förbi för att aktivera era nycklar, ladda rangekort, betala era medlemskap eller bara för att säga hej och diskutera Avesta GK´s Visionsprojekt. Vi finns på plats och hälsar er alla välkomna till en ny fantastisk golfsäsong.

Öppet Annandag Påsk 11-15:00


OM rangen är öppen, så är det bara att starta vårträningen. Vi kommer inte att veta förrän på måndag morgon om det är möjligt att öppna upp rangen. Är den inte öppen välkomnar vi alla som vill ta tillfället i akt att träna pitchar på alla bollar på ytterkanterna. Slår vi in dem mot mitten kommer det att vara möjligt att köra ut bollplockaren. Så "let it swing" på måndag!

Passar på att till alla medlemmar påminna om vårmötet den 28 april. Plats Domarhagens Aula klockan 19:00.

Sist men inte Minst.. Avesta GK önskar er alla en Riktigt Glad Påsk!Välkommen till Avesta Golfklubbs vårmöte

Torsdag den 28 april 2022 klockan 19:00 Plats – Domarhagens Aula

Golfrestaurangens nya ansikte

Det har äntligen blivit dags att presentera vår ”krögare” av Golf Restaurangen 2022.
Avesta Golfklubb är mer än glada att presentera Lina Heidenberg som personen som ska ta hand om vår Golfrestaurang. Lina är 45 år och driver idag också restaurang Fino i Avesta.
Lina har arbetar inom restaurang och hotellbranschen sedan 1989. Ett av hennes första jobb som 15-åring var just på Golfklubben där hon jobbade en säsong då Rest Korskrogen drev den.

- Trots att jag var väldigt ung då så är den erfarenheten ändå bra att ha med sig, jag vet att det inte är samma sak att driva en Golfrestaurang som det är att driva en traditionellt vanlig restaurang. Det är helt andra parametrar som spelar in vid en golfklubb, säger Lina.
Vad är det som gör att du ser golfrestaurangen som intressant?

- Det är egentligen två saker som varit direkt avgörande. Den ena biten är att jag tror på att medlemmar och företag vill ha ett ställe där de kan äta både lunch och på kvällstid, ett ställe som ligger fint men ändå på ett nära avstånd till stan.
Den andra biten är själva utmaningen, det är många som säger att det är väldigt svårt att driva golfrestaurang och det har jag full respekt för. Men när några säger att det är omöjligt då triggar jag i gång. Jag vill verkligen försöka bevisa på ett bra sätt att det faktiskt går att driva den om vi gör det på ett bra sätt för alla parter.

Men för att få det att fungera så förstår vi att du har tänkt att prova på något annat sätt än föregångarna då, eller hur är det tänkt?

Jag har, dels branschvanan, men jag har också spelat lite golf så jag hoppas och tror jag vet lite vad som både krävs och behövs på golfklubben. Dessutom tänkte jag prova lite nyheter och se om det faller i god jord. De bitarna hoppas jag tas emot på ett bra sätt av medlemmar, andra privatpersoner och företagarna här i Avesta.
 
Många funderar självklart hur det blir med den s k ”kiosken” invid 9-an, har du hunnit fundera på den?

Jag tror många förstår att det är svårt att få en ekonomisk bärighet i den under en säsong men jag vill gärna prova att ha den bemannad i största möjliga mån trots allt. Det är bra mycket trevligare att komma till en kiosk där du möts av en personal. Men vi kommer också att testa några nya grepp kring kiosken. De kommer att prasenteras när vi öppnar inför säsongen,

Vad kan vi förvänta oss av dig Lina som krögare av Avesta Golfklubbs restaurang?

- Självklart bra service, god mat och lite roliga saker runt omkring. Men det vore jätteroligt om vi kan se det som en gemensam satsning över tid. Om jag ger allt för att se till att Ni trivs så vore det toppen om ni också alla kunde tänka er att komma till oss för en bit mat och luncher. Ta med, inte bara golfspelare utan andra som också får prova på vårt koncept.
Jag tycker det här ska bli riktigt, riktigt rolig och jag vill så gärna göra det bra. Jag är laddad till tusen och jag hoppas verkligen att ni alla ser fram emot det hela lika mycket som jag gör.

Vi säger än en gång Varmt Välkommen Lina till Avesta Golfklubb!

Nu kommer en enkel, smidig och säker lösning för alla underåriga och vårdnadshavare!  
Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.
Med den nya funktionen kan den som blir vårdnadshavare hjälpa till att administrera den underårigas golfande i Min Golf, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.
 
Hur fungerar det?
Funktionen innebär att vårdnadshavaren bland annat kommer att kunna hjälpa barnet att:
 • boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar i Min Golf,
 • betala barnets eventuella fakturor och avgifter i Min Golf och
 • få kopior på alla automatiska mejlutskick från Min Golf till sin egen e-postadress.
 
Vem kan vara vårdnadshavare?
Man behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i Min Golf. Det kan också vara någon annan familjemedlem eller myndig närstående som ska kunna hjälpa barnet med dess golfande.
Personen behöver heller inte själv spela golf eller vara medlem i en golfklubb. Man behöver dock registreras i Min Golf med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kommer vi på klubben att hjälpa till med.
 
Hur registreras en vårdnadshavare?
Det är vi golfklubbar som ansvarar för att våra underåriga medlemmar kopplas ihop med en vårdnadshavare.
På lanseringsdagen, i februari 2022, kopplas den som är kontaktperson i en familjegrupp automatiskt ihop med eventuella underåriga i gruppen.
Underåriga som inte har en myndig kontaktperson i sin familjegrupp måste kopplas ihop med en vårdnadshavare manuellt av oss på klubben. Vill du bli tillagd eller lägga till någon som vårdnadshavare? Kontakta oss gärna så snart som möjligt!
 
Hur länge behöver man en vårdnadshavare?
När en medlem fyller 18 år avregistreras alla vårdnadshavare automatiskt. Den eller de kommer då inte längre ha tillgång till den nu myndiges Min Golf.
Lär mer om funktionen här: www.golf.se/vardnadshavare
Har du frågor eller vill anmäla dig som vårdnadshavare? Kontakta då oss eller annan klubb som din underåriga är medlem i.
​​​​​​​

Kontantfritt

​​​​​​​
Vi har nu kontantfritt!
All betalning sker med kort eller Swish samt direkt i Min Golf. (webbetalning) i samband med bokning.