Tävlingar

Tävla, umgås och utmanas!

Tävlingar på Avesta GK ska vara öppna för alla, bjuda på utmaningar, introducera till nya spelformer och bidra till kamratskap och gemenskap.

Startavgifter

Startavgiften varierar beroende på tävlings arrangören.
Klubbmedlemmar med medlemskap som kräver greenfee på helger erlägger 200 kr i tävlingsgreenfee.


Start i tävling

Spelaren skall anmäla sig i god tid före start vid tävlingssekretariatet för betalning av avgifter, samt kvittera ut sitt scorekort. Spelaren ska stå spelklar vid starttee senast fem minuter före start och skall vara beredd att slå ut på utsatt starttid.


Gäster

För ej klubbmedlemmar gäller om inget annat anges, 200 kronor i tävlingsgreenfee + startavgift. 


Avståndsmätare

Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (lutning, vindstyrka, temperatur osv) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. 
​​​​​​​

Golfbil

Transportmedel såsom golfbil eller motsvarande får inte användas i tävling. Spelare som har läkarintyg och behöver åka golfbil på tävling måste visa upp tillstånd för detta. Tillståndet utfärdas av hemmaklubbens styrelse. För att erhålla tillstånd ska giltigt läkarintyg lämnas in till hemmaklubbens kansli. Därefter utfärdas tillståndet som alltid ska uppvisas vid tävling.
För mer information om golfbil på tävling se Spel- och Tävlingshandboken (SGF) 6.1.4 "Persontransporthjälpmedel"

Prisutdelning

Vid prisutdelning skall pristagare vara på plats eller genom ombud om godtagbara skäl föreligger.  Annars går priset vidare.

Tävlingskalender